Kích Thước Ảnh Trên Fanpage Facebook Cần Nhớ Khi Đăng Bài

Kích Thước Ảnh Trên Fanpage Facebook Cần Nhớ Khi Đăng Bài

Bạn có từng bị ảnh gốc thì rất nét, rất đẹp, nhưng khi post lên thì lại vỡ, nhòe không? Đó là do Faacebook tự resize ảnh theo kích thước chuẩn của nó đấy. Vì Facebook có cơ chế tự resize kích thước hình ảnh trong post facebook theo tiêu chuẩn riêng. Nên với những người chạy quảng cáo, kích thước ảnh trên fanpage facebook chuẩn xác rất quan trọng. Nó quyết định đến giá thầu và hiệu quả thu về.

1. Ảnh cover FB

Kích thước chung hiển thị trên máy tính là 851x315px, còn trên điện thoại là 828 × 315 px.

2. Ảnh sự kiện (event)

Kích thước ảnh event nên sử dụng trên newfeed: 1200 x 628 px.

Ảnh sự kiện sắp tới (upcoming events): 150 x 100px.

3. Ảnh đại diện trên timeline

Kích thước 180 x 180 px là đẹp nhất cho ảnh đại diện Fanpage Facebook Trên màn hình lớn – máy tính ảnh đại diện sẽ hiển thị ở kích thước 160 x 160 px, còn trên điện thoại là 128 x 128 px.

4. Ảnh Thumbnail

Lý tưởng nhất là: 470 x 246px.

5. Ảnh cover trang group

Lý tưởng nhất là: 801 x 250px.

6. Kích thước ảnh quảng cáo Facebook

Chạy 1 ảnh : 2048 x 2048 px.

Chạy 4 ảnh hiển thị kiểu ngang: 1 ảnh to 900 x 603 px, 3 ảnh nhỏ 900 x 900 px.

Chạy 4 ảnh hiển thị kiểu dọc: 1 ảnh 598 x900 px, 3 ảnh nhỏ 900 x 900 px.

Chạy 4 ảnh hiển thị hình vuông: 4 ảnh 900 x 900 px.

Kích thước ảnh trên fanpage facebook - Bài viết
Kích thước ảnh trên fanpage facebook – Bài viết

 

7. Quảng cáo Canvas của FB

Đối với hình ảnh: 1200 x 628 px.

Đối với nội dung quảng cáo:

  • Tiêu đề (Header): 25 kí tự.
  • Nội dung chính (Body copy): 90 kí tự.
  • Mô tả link (Link description): 30 kí tự.
  • Ảnh không được vượt quá giới hạn chữ 20%.

8. Ảnh của post được ghim lên đầu

Kích tước tốt nhất là: 960 x 720 px.

9. Ảnh quảng cáo Carousel Facebook

Đối với hình ảnh, kích thước nên là: 600 x 600 px.

Đối với nội dung:

  • Tiêu đề (Header): 40 kí tự.
  • Nội dung chính (Body copy): 90 kí tự.
  • Mô tả link (Link description): 20 kí tự.
  • Ảnh không được vượt quá giới hạn chữ 20%.
Kích thước ảnh trên fanpage facebook - Bài viết
Kích thước ảnh trên fanpage facebook – Bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *